logo

2022 טופס הרשמה לתחרות הממציא הצעיר

logo

רישום התלמיד


* כוכבית מסמלת שדה חובה

* שם תלמיד 1

שם תלמיד 2 במידה ויש

שם תלמיד 3 במידה ויש

* דואר אלקטרוני של אחד ההורים

* מספר טלפון של אחד ההורים

כתובת מגורים

* שם בית הספר

כיתה

שם המורה המנחה

רישום ההמצאה


* שם ההמצאה

* תיאור ההמצאה בקצרה

* תיאור ההמצאה בהרחבה - כיצד היא פועלת?

איך הגעתי לרעיון?

מקורות מידע שסייעו לי בתהליך

רשימת חומרים וכלים

מומלץ להעלות תמונה/שרטוט/איור של ההמצאה

0%

מומלץ מאוד להעלות סרטון שלכם המציג את ההמצאה

0%

אם ברצונכם להסיר עצמכם מרשימת התפוצה, יש לשלוח מייל לכתובת dina@technoda.org.il